ՄՔԴ-ի համաժողովը՝ Մամուլի զեկույցների սխալները

ՀԱՀ շնորհակալություն է հայտնում մամուլի ներկայացուցիչներին իրենց հետաքրքության համար: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է հրապարակել հետևյալ ուղղությունները՝

ա) Բոլոր զեկույցներին նկարահանվում եին Միացյալ ազգերի կամզակերպության Միջազգային դատարանը, ոչ Միջազգային քրեական դատարանը: Թեև այս երկու դատարանները գտնվում են Հագայում, փաստօրեն առանձին և շատ տարբեր մարմիններ են և ՀԱՀ-ի համաժողովը վերաբերում է միայն ՄՔԴ-ը:

բ) Մամուլի զեկույցները կենտրոնանում են ՀՀ-յան Սահմանադրական դատարանի որոշման վրա, որին այդ դատարնը որոշել է, որ ՄՔԴ-ի կանոնադրությունը չի համապատասխանում ՀՀ-յան սահմանադրությանը: Այնուամենայնիվ, այդ որոշումը կայացել է 2005թ. (այսինքն՝ նոր իրադարձություն չի) և ՀԱՀ-ի համաժողովը չի վերաբերում այդ որոշումը, այլ ՄՔԴ-ի կանոնադրության վավերացման խնդիրները և հեռանկարները: Այս առումով, զեկույցները սխալ են հասկացել համաժողովի հիմնական նպատակները:

գ) ՀՀ-ը ստորագրել է ՄՔԴ-ի կանոնադրությունը 1998թ. ոչ 1999 թվականին: